Bouraci a demolicni prace
Odvoz suti
Budovani pripojek k rodinnym domum
Vykopove prace
Vyklizeni objektu


Bourací a demoliční práce
demolice objektů těžkou technikouOdvoz suti
odvoz suti na recyklační skládku
dovoz štěrků a písků nákladním vozem LiazBudování přípojek k rodinným domům
elektro
vody
kanalizace
plynuVýkopové práce
úprava terénu
kopání základů
budování chodníkůVyklízení objektů
půdní prostory
objekty
stěhování
odvoz rozměrného nákladu na podvalníku do nosnosti 1,2t